Het is tijd!

Het is tijd…..
Ja, dat dacht ik vandaag. Het is tijd om aan de wereld te laten weten dat ik voor mezelf begin. Graag wil ik je welkom heten bij EHJ Coaching.
Ik ben inmiddels ruim 2 jaar aan de slag als teamcoach bij De Haardstee. Bij hen doe ik elke week weer verdere ervaring op in het werken met zelforganiserende teams in de zorg. Deze ervaring, samen met een opleiding individuele coaching en teamcoaching, maken dat ik nu een punt heb bereikt waarop ik mijn kennis en ervaring graag wil delen. Vandaar mijn gedachte: het is tijd!